วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

ซีเกมส์ 2009

ซีเกมส์ 2009 เป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีตัวนำโชคเป็นช้างเผือก งานิล 2 เชือก ตัวผู้ ชื่อ "จำปา" และ ตัวเมีย ชื่อ "จำปี" และใช้สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นรูปพระธาตุหลวง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติ และถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ส่วนสัญลักษณ์นำเอาอักษรลาวโบราณมาจัดทำ และใช้คำขวัญหรือธีม ประจำซีเกมส์ 2009 นี้ ความว่า "ความมีน้ำใจ ไมตรีจิต ชีวิตสดชื่น" ดังรูปต่อไปนี้

รูปตราสัญลักษณ์โลโก้ซีเกมส์ 2009

"จำปา" และ "จำปี" เป็นสัตว์นำโชค หรือ "มาสคอต" (Mascot) ประจำซีเกมส์ 2009

ความมีน้ำใจ ไมตรีจิต ชีวิตสดชื่น คือคำขวัญหรือธีม ประจำซีเกมส์ 2009

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ลาวได้รับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศจีนให้เงินสนับสนุนถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,600 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่บนป่าเสื่อมโทรมในกรุงเวียงจันทน์[1] และประเทศลาวได้แสดงความจำนงขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย 3 ประเด็น คือ จัดส่งผู้ฝึกสอนช่วยฝึกซ้อมนักกีฬาลาว รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาภายหลังจากที่ไทยใช้จัดการแข่งขันซีเกมส์ 2007 และต้องการให้ไทยช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมสนามแข่งขันบางสนาม ทั้งนี้เนื่องจากไทยมีประสบการณ์จัดซีเกมส์มาหลายครั้ง และต้องการสานสัมพันธ์ไทย-ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประเทศลาวไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ประเทศสิงคโปร์ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทน ซึ่งแต่เดิมนั้นสิงคโปร์จะต้องเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปี 2007 แต่จำเป็นต้องถอนตัวเนื่องจากศูนย์กีฬาที่จะใช้ทำการแข่งขันนั้นสร้างเสร็จไม่ทัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Social Bookmarks:

Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Digg it Facebook Twitter MySpace Yahoo! My Web Google Windows Live Gmail